Prawie 100 tys. zł Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało fundacji Lux Veritatis. To kolejna suta rządowa dotacja dla fundacji o. Tadeusza Rydzyka. Z dostępnych informacji wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat MON i MSZ przelały na konta fundacji ojca Rydzyka 827 tys. zł.