9 marca 1652 roku poseł Władysław Wiktoryn Siciński, herbu Prawdzic zakrzyknął: „Ja nie pozwalam na prolongatę!” i zerwał Sejm. W kolejnych dziesięcioleciach liberum veto przysłużyło się polskiej szlachcie aż 73 razy, ale nie przysłużyło się Polsce. Efekt był taki, że …