Powstanie… w grudniu! Na projekt zagłosowało 19 osób w 19 000 gminie!