Listonoszka odebrała awizo. W liście poleconym Urząd Skarbowy wezwał panią Agatę Horowską Rupprich do zapłaty ponad 29 mln zł (słownie dwadzieścia dziewięć milionów złotych) za nieuregulowanie opłaty za parking….