Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 roku wzrosło o 1,2 proc. rok do roku – ale spadło w ujęciu miesięcznym – a przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 3,2 proc. – podał GUS.