Rząd Kirgistanu otworzył dwa konta, na które obywatele mogą wpłacać dobrowolne datki by uratować budżet państwa. Jeden z rachunków ma być przeznaczony na finansowanie wydatków rządowych i do tej pory znany jest tylko ten numer konta. Na drugim mają być zgromadzone środki na spłatę długu publicznego