Telewizja Polska w Karcie Powinności przekazanej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na lata 2020-2024 określiła, że koszty realizacji misji publicznej wymagają finansowania na poziomie 2,7 mld złotych w 2020 roku. Do 2024 roku miałyby one wzrosnąć do 2,9 mld złotych.