Ile pieniędzy ma o. Rydzyk? W fundacji duchownego w sprawozdaniu majątkowym widnieje niemal 100 mln zł środków trwałych. To m.in. warte prawie 60 mln zł budynki i budowle. Co ciekawe, Rydzyk może się pochwalić także środkami transportu, które fundacja wycenia na ponad 6,5 miliona zł.