W Republice Południowej Afryki, kwota wolna od podatku PIT na rok podatkowy 2021 została podniesiona z 79 000 rand do 83 100 rand (20 200 zł). To prawie 7x więcej niż w Polsce, gdzie dla większości społeczeństwa (dochody >13k zł) nadal wynosi absurdalnie niskie 3091 zł.