24 września pod siedzibą Jeronimo Martins odbędzie się protest sadowników, którzy „wyrażają brak akceptacji dla prowadzonych działań przez Grupę Jeronimo Martins oraz inne sieci handlowe w Polsce. W naszym odczuciu, w polityce handlowej pominięta została zupełnie społeczna…