Spółka ma problem z wypłatami, zmaga się ze zbyt dużym zatrudnieniem. Niestety ciężko jest wytłumaczyć, że rok nie ma 14 miesięcy. Wydatki na wynagrodzenia w spółce to ponad 60% ogółu wydatków. Sama kopalnia Ruda w latach 2010-2019 wygenerowała ponad 2 miliardy złotych strat …