Pieniądze z PFR trzeba oddać, jeśli w ciągu 12 miesięcy od otrzymania środków zamknie się swój biznes, zawiesi się go lub otworzy postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne. …