Największe związki pracodawców i organizacje branżowe apelują do Prezydenta o zawetowanie podatku cukrowego. Podpisanie ustawy oznacza obciążenie przedsiębiorców podatkiem, którego wysokość jest nieadekwatna do siły nabywczej polskich konsumentów. Podatek ten będzie oznaczał 100% wzrost kosztów …