Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) już niedługo przejdą do historii, ale tymczasem ponownie zapisują się w niej mało chlubnie. Dane OECD pokazują, że w 2019 roku OFE były najgorzej inwestującymi funduszami emerytalnymi na świecie.