Wetując unijny budżet, Polska może sama wykluczyć się z cennych inicjatyw. Można sobie wyobrazić, że chcąc obejść polskie weto, państwa UE stworzą zupełnie nowy fundusz do walki ze skutkami kryzysu, do którego nas nikt nie zaprosi.