Polska ze średnim dochodem na poziomie nieco ponad 7 tys. euro znalazła się na 28 miejscu w Europie – wynika z najnowszego raportu GfK. Wynik Polski jest znacząco niższy od europejskiej średniej – w 2020 roku przeciętna siła nabywcza przypadająca na mieszkańca Europy wynosi bowiem 13 894 euro.