Na Wykopie często pojawia się temat wprowadzanego obecnie podwójnego opodatkowania osób pracujących za granicą. Mało kto zauważa, że teraz znoszona ulga abolicyjna została wprowadzona w 2008 r., właśnie po to, żeby nie męczyć tych, którzy się dorabiają za granicą dodatkowym podatkiem w Polsce!