Nigdzie w Europie system emerytalny nie jest tak dyskryminujący wobec mężczyzn jak w Polsce. Zrównanie wieku do 63 lat z obecnych 60/65, byłoby jego podwyższeniem, a więcej mężczyzn mogłoby dożyć emerytury.