Na listopad przygotował 10 mld euro do pomocy poszkodowanym przez lockdown biznesom. Pomoc ma być „szybka i pozbawiona biurokracji” oraz „natychmiastowa i duża”.