W 2002 r. Morawiecki za 700 tys. kupił od Kościoła działkę. Warta była 4 mln zł, dziś 70. Władze miasta zaplanowały na tych terenach inwestycje – przez środek działki ma przebiegać trasa szybkiego ruchu. Morawiecki, przed przejściem do polityki, dokonał podziału majątku i działki przepisał żonie.