Jednemu z najbogatszych na świecie naftowych potentatów brakuje gotówki. Rząd prawie wyczerpał swoje płynne aktywa, nie będąc w stanie pokryć deficytu budżetowego, który ma wynieść prawie 46 miliardów dolarów.