Już od 2021 r. przedsiębiorcy będą nieco bardziej uprzywilejowani w tej kwestii limitu IKZE – dla nich bowiem górny próg wpłat na IKZE ma zostać podniesiony aż do 180% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

Do tej pory limit ten był jednakowy dla wszystkich. Wynosił 1.2 przeciętnego wynagrodzenia co przekłada się na 6272,40 zł w 2020 roku. Według nowych zasad dla przedsiębiorców wynosił by więc prawie 9500 zł. Zmiana wynika z uzupełnienia III filaru o PPK z którego przedsiębiorcy nie mogą korzystać. Dotyczy on tylko i wyłącznie ich pracowników. Państwo chce wyrównać szanse i możliwe do odniesienia korzyści wynikające z prywatnych form oszczędzania.

Działanie IKE i IKZE dotyczy korzyści podatkowych. W IKE jesteśmy zwolnieni z podatku belki, zaś w IKZE co roku możemy odzyskać podatek dochodowy liczony od wpłaconego kapitału. Maksymalna ulga podatkowa wynosiła w tym roku nieco ponad 2000 zł.

pokaż spoiler spoiler #emerytura #ikze #ike #podatki #firma #b2b #dzialalnoscgospodarcza #finanse #pieniadze #oszczedzanie #inwestycje #inwestowanie