A) Podwyżką zarobków i polepszeniem warunków pracy
B) Spotem w TV i wystawą o historii pielęgniarstwa w kościele

Co wybrał nasz rząd?