W przeszłości wielokrotnie wspominaliśmy, że jeśli rządzący chcą wprowadzić jakieś kontrowersyjne zmiany, muszą to zrobić w trakcie kryzysu.