Polskie firmy będą mogły występować do fiskusa o zwrot VAT z faktur, których nie opłacił kontrahent. Wyrok w sprawie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE polskie regulacje są zbyt surowe.