Długi wobec spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i zakładów gospodarki komunalnej wynoszą już 463 mln zł. Właściciele prywatnych mieszkań obniżają nieznacznie czynsze, ale też – jak wskazuje Komitet Obrony Praw Lokatorów – dokonują dzikich…