Klasa średnia stanowi podstawę zdrowego społeczeństwa. Dzisiaj jest zarzynana przez lockdown.