Darmowe podróże, przywileje i wysokie zarobki. O sielankowym życiu posłów Fakt pisał już wielokrotnie. Ale okazuje się, że nieźle się mają również ci, którzy zakończyli już przygodę z parlamentem. Sejm wydał w ubiegłej kadencji aż 2 miliony złotych na bezzwrotne zapomogi dla byłych posłów.