Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała o zastosowaniu środki zapobiegawczych wobec Romana Giertycha. Chodzi o poręczenie majątkowe w wysokości 5 mln złotych, zawieszenie w czynnościach adwokata, zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Śledczy przekazali też, że wobec 5…