Druzgocące wyniki postępowania w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach dotyczącego dofinansowania dla przedsiębiorców dotkniętych przez pandemię. UM w Kielcach do rozdysponowania łącznie miał 40 mln zł. Okazuje się, że pieniądze trafiły do kilkunastu urzędników, ich bliskich rodzin i powinowatych.