Banki każą też sobie płacić za kontakty ze sobą, czy to za pomocą sms-ów, czy call center. Czasami dochodzi do absurdalnych sytuacji, w których klient, chcąc zgłosić reklamację na niesłusznie pobraną prowizję musi zapłacić za połączenie z konsultantem więcej niż ta prowizja wynosi.

10 banków komercyjnych i 10 spółdzielczych po ośmiu miesiącach roku wykazały straty na łączną kwotę 1,1 mld zł netto. Kryzys finansowy spowodowany Covid19 mocno uderzył w sektor bankowy. Historycznie niskie stopy procentowe i konieczność bardziej restrykcyjnego podejścia do ryzyka miała negatywny wpływ na wyniki banków. Straty szacowane są na dużo ponad miliard i przerzucone będą na klientów. Dotknie to więc każdego z nas, i jest kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen i kosztów życia. Polska jest rynkiem o relatywnie niskim poziomie opłat i prowizji dla klientów. Zajmujemy pod tym względem odległe 25 miejsce w UE. Głównym czynnikiem który uległ zmianie są stopy procentowe które aktualnie są na poziomie 0%. W wyniku tego banki obniżyły rentowność swoich inwestycji, a nieznaczne podniesienie[…]

Dobrze, że jestem biedna i nie stać mnie na takie rarytasy ( ͡° ͜ʖ ͡°) #modadamska #ubrania #pieniadze #heheszki #logikarozowychpaskow #modameska

Patrząc na historię Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz na jej krajobraz nie sposób zwrócić uwagi na folwarki szlacheckie. Tzw. gospodarka folwarczno-pańszczyźniana była ekonomiczną podstawą funkcjonowania szlachty w Rzeczpospolitej. W starszej historiografii utarło się również, że po wschodniej stronie Łaby dominowała tylko i wyłącznie gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, natomiast na zachód od tej rzeki panowała gospodarka czynszowo-pieniężna oraz stosunki wczesnokapitalistyczne. I choć badacze młodszej generacji odeszli już od podziału na linii Łaby widząc w nim marksistowski przeżytek, to jednak ciężko nie zgodzić się z tym, że ilość folwarków w Polsce była bardzo duża. Czym więc był ów folwark? O tym w niniejszej notce. Link do znaleziska – Geneza folwarku szlacheckiego w Polsce Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach.Jeśli ktoś[…]

Ehh i wjechał drugi próg podatkowy, w tym miesiącu pierwsza nadwyżka ponad próg a od przyszłego już będzie pełne rżnięcie po wypłacie ( ͡° ʖ̯ ͡°) i już mi się nie chce niczego… #pracbaza #podatki #pieniadze