Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł kary na pięć pozostałych spółek uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Jak wyjaśniono, kary to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2. „Na mocy decyzji Prezesa UOKiK…